Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

TỰ HỌA

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

.

TỰ HỌA


Dáng mình kỳ nhỉ

Dây dây...
Cái tăm thì ngắn
Cái giây lại dài
Trời sinh nhỡ khổ khó mài
Càng già càng hậu đổ hoài bóng xa


Mới gần
Ngán ngẩm ái chà
Gặp lâu càng rõ thế mà …chiến chinh
Nghĩa đời bao những nhục vinh
Trọn tình thi phú
Quang minh chẳng nề

Qua gương
Lướt bóng buồn thê
Ngẫm hình răn dạ vẹn thề trước sau
Hiền khô
Sâu thẳm… cõi sâu
Tâm còn ướt át cho nhau những ngày…

Trời sinh cái dáng
Khô gầy
Mẹ cha sinh tính
Vẫn đầy niêu thơ
Còn hơi chẳng ngại bến bờ
Xào đun khuấy đảo niềm mơ trọn lời

Chỉ là cái bóng vơi vơi
Chỉ là cái dáng thế thôi…thật kỳ
Chờ sang thế giới bên kia
Kiếp sau khuôn lại khó gì
Rồi đây…

Đúc hình cho rõ khuôn dây
Cái tăm chẳng ngắn
Cái giây vẫn dài

.
Phạm Ngọc Vĩnh

TỰ DƯNG


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời, ngoài trời và nước
.

TỰ DƯNG

.
Tự dưng
Chẳng rõ vì sao

Bỗng nhiên

Nổi cái nao nao 
Trong người.
..
Bồn chồn
Nửa khóc nửa cười.
Lạ chưa
Như đứng như ngồi
Lạ chưa!
..
Khoảng trời
Đâu gió đâu mưa
Ào ào
Rồi lặng
Mây mưa ào ào.
..
Tháo ra
Thắt lại buộc vào
Trống không
Nỗi vắng
Buộc vào tháo ra..
..
Tự dưng
Mà chẳng phôi pha
Như dòng băng
Giữa biển ngà 
Mênh mông
..
Lạ kỳ
Kỳ lạ
Buồn trông
Tụ dưng với nỗi
Trống không
Lạ kỳ!
.
Phạm Ngọc Vĩnh

CÁ ƠI

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, bầu trời, thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước

.
CÁ ƠI
.
Trưa rồi biết tính sao đây
Vợ xa con vắng ao này...chờ trông
.
Thả cần ngồi đợi đứng mong
Tăm hơi sủi bóng giục lòng khỏi lo
Kéo cần săn nổi gân bò
Bọt reo sóng lượn tơ vò nước rong
Cá ơi đục cũng như trong
Tăm hơi cá lượn còn không cá này!
.
Thôi thì thả vó ao đầy
Ngồi nhìn bóng nước cá mày đi đâu?
.
Tặng nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Lập 
Phạm Ngọc Vĩnh

,,

,,,

,,,,