Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

TRANH THU






TRANH THU
(Thuận nghịch)
( Thuận )
Ai kìa khéo dệt bức tình thơ
Đọng lắng hồn thu bóng tỏ mờ
Cài sóng vượt khơi vang tấu nhạc
Rẽ buồm chao gió gợn lồng thơ
Chài buông lượn mái êm hoài vọng
Lưới thả giăng buồm lộng mãi mơ
Khai bút vẽ bừng tranh khí thở
Ai kìa khéo dệt bức tình thơ
(Nghịch )
Thơ tình bức dệt khéo kìa ai
Thở khí tranh bừng vẽ bút khai
Mơ mãi lộng buồm giăng thả lưới
Vọng hoài êm mái lượn buông chài
Thơ lồng gợn gió chao buồm rẽ
Nhạc tấu vang khơi vượt sóng cài
Mờ tỏ bóng thu hồn lắng đọng
Thơ tình bức dệt khéo kìa ai
PNV
31/8/2016



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CÂC BẠN MUỐN TẶNG HÌNH ,VIDEO ...CHỈ CẦN DÁN LINK KHÔNG CẦN DÙNG CẶP THẺ-CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG VÀ LUÔN VUI VẺ,HẠNH PHÚC-CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM COMMENTS-VINH THƠ

,,

,,,

,,,,