Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

THU NHỚTHU NHỚ
Họa tá vận và bộ vận.
Bài "Chiều Thu Nhớ Bạn". Thơ Vĩnh Lưu
(Thuận nghịch đoc)
Tràn loang bóng rủ lá buông dầy
Mãi khóc Thu về cuộn gió mây
Than trách Dế buồn...Ve ngóng bạn
Xót hờn tâm tủi...Nắng dìm cây
Làng ven dấu nẻo choàng mưa ám
Ngõ cuối giăng sương tỏa khói vầy
Ngàn nhớ cỏ hoa phơi cánh nhuộm
Sang mùa tiễn Hạ dõi hồn ngây
&
Ngây hồn dõi hạ tiễn mùa sang
Nhuộm cánh phơi hoa cỏ nhớ ngàn
Vầy khói tỏa sương giăng cuối ngõ
Ám mưa choàng nẻo dấu ven làng
Cây dìm Nắng tủi...Tâm hờn xót
Bạn ngóng Ve buồn...Dế trách than
Mây gió cuộn về Thu khóc mãi
Dầy buông lá rủ bóng loang tràn

Phạm Ngọc Vĩnh
&

CHIỀU THU NHỚ BẠNThơ tuyển chọn của
VNTHIVANDAN
(Bài Xướng)
Vàng thu cảnh muộn ráng chiều mây
Đến lại mùa thương cõi mộng đầy
Than mãi tiếng lòng nghe nhớ bạn
Luyến lưu hồn lá rũ khô cây
Làng quê dáng cũ đường xa khuất
Sóng biển thuyền xưa bến vẫn này...
Ngàn gió cuộn về theo dốc cuối
Sang chiều bóng rọi nắng vàng ngây...
&
Ngây vàng nắng rọi bóng chiều sang
Cuối dốc theo về cuộn gió ngàn
Này vẫn bến xưa thuyền biển sóng
Khuất xa đường cũ dáng quê làng
Cây khô rũ lá hồn lưu luyến
Bạn nhớ nghe lòng tiếng mãi than
Đầy mộng cõi thương mùa lại đến
Mây chiều ráng muộn cảnh thu vàng

Vĩnh Lưu 
08.10.2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CÂC BẠN MUỐN TẶNG HÌNH ,VIDEO ...CHỈ CẦN DÁN LINK KHÔNG CẦN DÙNG CẶP THẺ-CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG VÀ LUÔN VUI VẺ,HẠNH PHÚC-CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM COMMENTS-VINH THƠ

,,

,,,

,,,,