Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

ĐÀN CA


ĐÀN CA
( Họa tá vận và bộ vận bài TỰ TÌNH của Nguyễn Viết Hồng)
.
(Thuận)
Con thuyền lướt gió đẩy buồm dong
Khỏa nước lồng tô vẽ gợn dòng
Son, Phá*…sóng trầm cây mát đợi
Cống, Hồ**…khơi bổng lá lành mong
Còn say suối lượn mây choàng thắm
Mãi ước chày nâng cối nhịp bồng
Non vẻ thẳm tình xa mãi vọng
Chon von thính nhạc khúc nào xong
(Nghịch)
Xong nào khúc nhạc thính chon von
Vọng mãi xa tình thẳm vẻ non
Bồng nhịp cối nâng chày ước mãi
Thắm choàng mây lượn suối say còn
Mong lành lá bổng khơi…Hồ, Cống
Đợi mát cây trầm sóng …Phá, Son
Dòng gợn vẽ tô lồng nước khỏa
Dong buồm đẩy gió lướt thuyền con

Phạm Ngọc Vĩnh


********
.

TỰ TÌNH
( Thuận nghịch xướng mời họa )
.
(Thuận)
Con sông mãi chảy mát trong dòng
Tưới đất vun đời với ước mong
Son sắc một thuyền đâu rã rượi
Thủy chung bao mái xoải chờ ngong
Còn vương bụi liễu tơ hồng phận
Đợi ấy guồng dây sợi tím lòng
Non nước thắm tình tâm bái vọng
Sòn đô nhạc hát múa chưa xong
( Nghịch )
Xong chưa múa hát nhạc đô sòn
Vọng bái tâm tình thắm nước non
Lòng tím sợi dây guồng ấy đợi
Phận hồng tơ liễu bụi vương còn
Ngong chờ xoải mái bao chung thủy
Rã rượi đâu thuyền một sắc son
Mong ước với đời vun đất tưới
Dòng trong mát chảy mãi sông con
.
5/11/2013
Nguyễn Viết Hồng
(Thợ Đóng Gạch)


   P/S; *  Son, Phá,... ** Cống, Hồ...  :  Thuật ngữ chỉ nốt nhạc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CÂC BẠN MUỐN TẶNG HÌNH ,VIDEO ...CHỈ CẦN DÁN LINK KHÔNG CẦN DÙNG CẶP THẺ-CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG VÀ LUÔN VUI VẺ,HẠNH PHÚC-CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM COMMENTS-VINH THƠ

,,

,,,

,,,,