Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

RỪNG THURỪNG THU 
(Họa tá vận bài SANG THU thơ Đỗ Minh Tâm)
(Thuận nghịch đọc)
(Thuận)
Thường nghê nảy khúc mộng thu vàng
Đổ suối nghe rừng nhạc cất vang
Vương mãi dốc đồi thương dạ nhủ
Vọng hoài khe núi nhớ lòng mang
Sương giăng khói tỏa buông đầu xóm
Gió thoảng mây bay thả cuối làng
Dương bóng diệu vời neo bến đậu
Hường môi ngóng bạn nhớ chiều sang.
(Nghịch)
Sang chiều nhớ bạn ngóng môi hường
Đậu bến neo vời diệu bóng dương
Làng cuối thả bay mây thoảng gió
Xóm đầu buông tỏa khói giăng sương
Mang lòng nhớ núi khe hoài vọng
Nhủ dạ thương đồi dốc mãi vương
Vang cất nhạc rừng nghe suối đổ
Vàng thu mộng khúc nảy nghê thường
Phạm Ngọc Vĩnh


SANG THU
(Thuận nghịch _ Ngũ âm)
(Thuận)
Thường ngày ngóng nhạn chở thu sang
Ngõ vắng hoang rêu cỏ lụi vàng
Vương vấn mây ngàn đưa mộng gửi
Sụt sùi mưa núi để buồn mang
Sương ngưng thả nhẹ bay mờ xóm
Gió lướt hong khô thổi lạnh làng
Dương ánh nhạt nhoà gieo sắc cảnh
Đường về dõi bóng ẩn thôn trang .
(Nghịch)
Trang thôn ẩn bóng dõi về đường
Cảnh sắc gieo nhoà nhạt ánh dương
Làng lạnh thổi khô hong lướt gió
Xóm mờ bay nhẹ thả ngưng sương
Mang buồn để núi mưa sùi sụt
Gửi mộng đưa ngàn mây vấn vương
Vàng lụi cỏ rêu hoang vắng ngõ
Sang thu chở nhạn ngóng ngày thường
Đỗ Minh Tâm
.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CÂC BẠN MUỐN TẶNG HÌNH ,VIDEO ...CHỈ CẦN DÁN LINK KHÔNG CẦN DÙNG CẶP THẺ-CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG VÀ LUÔN VUI VẺ,HẠNH PHÚC-CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM COMMENTS-VINH THƠ

,,

,,,

,,,,